Kade inspectie2021-02-24T12:31:44+00:00

Kade inspectie voor kademuren en bodembescherming

Wilt u inzicht krijgen in de huidige toestand van uw havenkades of civiele constructies welke zich onderwater bevinden? Met de kade inspectie van DIVER Underwater Contractors B.V. gebeurt dit efficiënt en zonder vaarverkeer onnodig te hinderen. Dankzij gecertificeerde duikers en geavanceerde technieken, geven wij u een helder beeld van de huidige situatie!

Voor diverse bedrijven en lokale overheden verzorgen wij kade inspectie van kade muren en voor bodembescherming. Hierbij is het doel het in kaart brengen van de gesteldheid van de kademuren. Tijdens deze inspectie worden eventuele gebreken en beschadigingen geconstateerd en in kaart gebracht. Op basis van deze rapportage kan de levensduur van de kade ingeschat worden en eventuele herstelwerkzaamheden ingepland.

Contact opnemen
Kade inspectie

Periodieke kade inspectie

De kade inspectie is van groot belang om tijdig en adequaat een plan op te kunnen stellen. Hierbij kunnen eventuele schades welke de constructie beïnvloeden gerepareerd worden. Hiervan is het doel om de, tijdens de bouw van de kade gestelde, minimale levensduur te kunnen waarborgen.

Deze inspecties voeren wij ook regelmatig voor onze opdrachtgevers uit in het kader van meerjarige contracten. Indien er tijdens deze inspecties onregelmatigheden en/of beschadigingen worden geconstateerd, zullen we dit uitvoerig met de opdrachtgever bespreken om een concreet actieplan te maken om alle noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren. Door met regelmaat een kade inspectie uit te voeren, zorgen we er samen met onze opdrachtgevers voor dat de levensduur veilig gemaximaliseerd wordt.

Inzichtelijke rapportage

Tijdens deze inspecties kan er optioneel een diktemeting uitgevoerd worden, om de staat van de kade verder in kaart te brengen. Alle gegevens op basis van de foto’s en bevindingen van de duiker, verwerken we voor u in een gedetailleerd rapport. Dit alles om u als opdrachtgever een zo nauwkeurig en helder beeld te verschaffen, over de toestand van de kade en de eventuele te nemen maatregelen om deze te waarborgen voor de toekomst.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een kade inspectie? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of een afspraak te plannen!

Contact opnemen

24/7

24/7 24 uur per dag
7 dagen per week
+31 115 612 521

Contact

DIVER Underwater Contractors (D.U.C.) B.V.
Beneluxweg 4a
4538 AL Terneuzen
Nederland
Tel: + 31 115 612 521 (24 hrs)
Fax: + 31 115 648 956
Email: info@diverbv.com